G-YXSBJNGNEY
 

PROJEKTIT

Soul Maté

Projektimme tarkoituksena oli promota Soul Maté -yritystä, ja pyrkiä lisäämään opiskelijoiden  tietoisuutta heidän tuotteistaan. Jaoimme eri kampuksilla opiskelijoille juomia, ja kerroimme samalla niiden sisällöstä, sekä keräsimme  palautteita ja mielipiteitä.

 

Uraseurantakysely

Turun ammattikorkeakoulu antoi meille toimeksiannon, jossa tehtävänä oli soittaa yli 1000 kylmäpuhelua alumneille. Tavoitteena oli muistuttaa heitä opetus- ja kulttuuriministeriön lähettämään uraseurantakyselyyn vastaamisesta. 

 

Cloetta

Jaettiin Cloetan kanssa syysterveisiksi pieni pala hymyä! Tavoitteena oli lisätä tietoisuutta siitä, että Cloetta toimii Educityn viidennessä kerroksessa. Jako onnistui hyvin ja molemmat osapuolet olivat lopputulokseen tyytyväisiä.

final, cloetta.jpg
 

Föli

Suunnittelimme ja toteutimme

Fölille opiskelijoille suunnatun asiakastyytyväisyyskyselyn.

Sen tavoitteena oli selvittää, miten opiskelijat kokevat Fölin palvelut. Projektiin sisältyi kyselyn lisäksi

sen markkinointi ja tulosten analysointi. Arvoimme myös vastaajille Fölin tuotepaketteja sekä matkakortteja. Vastauksia tuli yli
700 ja niiden pohjalta saatiin hyödyllistä tietoa. Projekti oli kokonaisuudessaan erittäin mielenkiintoinen ja
onnistunut.

FB_Twitter.png

Palaute Föliltä:
 

"Kiitos loistavasta yhteistyöstä! Oli hienoa huomata, miten innostuneita olette, sovitte hyvin Fölin porukan
kanssa tekemään töitä. Työelämä kaipaa juuri tuollaista innostuneisuutta, positiivisuutta ja oma-aloitteisuutta!"